Responsiva hemsidor som formar sig snyggt på telefoner, plattor och olika skärmar 

Vi gör din nya sida så att den fyller de nya EU kraven enligt lagen om Allmänna Dataskyddsförordningen GDPR som kom i kraft 2018 

Modern design

Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt men med moderna web verktyg kan vi uppdatera ditt företags image utåt med en modern responsiv hemsida så att den fyller de nya krav som internet ställer på säkerhet mot hackare, identitetsskydd och funktionalitet

Du kan få hemsidan på flera språk, svenska, finska eller fler.

Tekniken utvecklas

När hemsidor började skapas i början på 2000 talet låg vikten på utseendet och design. Efterhand har tekniken utvecklats och säkerhetskraven höjts till den nivå att gamla sidor faller ur tiden eftersom de ej längre klarar av de nya krypteringarna

Idag skall en hemsida fylla kraven på säkerhet samtidigt som det bör finnas en balans mellan stil och funktionalitet