Vad vi gör

Vi har sysslat med web design sedan mitten av 2000 talet.

Vi gör det som du själv ej hinner med, inte vill göra, inte kan göra. 

Du kanske är bra på nåt helt annat än att skapa hemsidor. Du är specialist på ditt eget område men du måste inte kunna allt själv

Låt oss ta hand om din hemsida, åtminstone att få den upp på nätet så du själv kan fortsätta därifrån sen ramarna är satta på plats. Men vi gör gärna allting från grund till slut åt dej så behöver du ej bekyrmra dig över något alls, alltså en "nyckel i hand princip". Valet är ditt. Ring så berättar vi mera!

Du kanske har redan en gammal hemsida men den har föråldrats, ej fyller de senaste krypteringskraven, är inte responsiv och går ej att anpassa till moderna verktyg

Internet ändrar så otroligt snabbt inom detta teknikens område så många hinner ej längre med i svängarna. Ej ens web designers hinner med alla gånger. 

För att hänga med i denna snabba utveckling så bör vi idag gå över till modern teknik som hänger med, vi behöver satsa på platformar som de stora företagen bygger upp, och vara en del av deras stora satsningar eftersom de har resurser att satsa och utveckla.

Exempelvis den nya allmänna dataskyddsförordningen GDPR som kommer i bruk 25 Maj 2018 ställer detta nya krav på dataskydd för personuppgifter. Har man då exempelvis en gammal hemsida som saknar SSL certifikat, länkar in epost via google och ett domän inte är SSL skyddad så innebär detta att man ej kan tillämpa en säker sida, man klarar inte att uppfylla dessa nya EU krav och i förordningen står om exempelvis stora viten som kan ges om ett företag behandlar personuppgifter felaktigt. Så för dig som ägare av en gammal hemsida bör se över din situation och göra nödvändiga åtgärder för att anpassa dig till dessa nya krav.

Den teknik vi idag använder för att uppdatera eller skapa din nya sida har redan över 30 miljoner användare. Du blir alltså del i ett moderns web baserat system som är beprövat och fungerande och som utvecklas i den takt all som ny teknik finns tillgänglig

På detta sätt kommer din hemsida ej länge att föråldras, utan du får nu tillgång till en applikation som numera hänger med i det allra modernaste som finns tillgängligt.

Låt oss uppgradera din sida till ny teknik och du får en sida som ser modern ut

Över 30 miljoner använder denna platform