Uppdateringspriser från 295€

30 miljoner använder samma nya teknik

Modern design 

Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt men med moderna web verktyg kan vi uppdatera ditt företags image utåt med en modern responsiv hemsida så att den fyller de nya krav som internet ställer på säkerhet mot hackare, identitetsskydd och funktionalitet 

Tekniken utvecklas

När hemsidor började skapas i början på 2000 talet låg vikten på utseendet och design. Efterhand har tekniken utvecklats och säkerhetskraven höjts till den nivå att gamla sidor faller ur tiden eftersom de ej längre klarar av de nya krypteringarna

Idag skall en hemsida fylla kraven på säkerhet samtidigt som det bör finnas en balans mellan stil och funktionalitet


Vi UPPDATERAR din gamla sida och gör den MODERN och RESPONSIV

Varför måste man uppdatera en gammal hemsida?

ORSAK #1 - Säkerhet

Detta år 2018 slutar google att ranka hemsidor som inte klassas som säkra. Om din hemsida inte är krypterad och saknar S i adressens http är den ej längre säker och den faller ner i sökresultaten tills ingen längre hittar din sida på nätet.

Din hemsida MÅSTE numera ha ett namn som ser ut såhär https://  alltså ett S före domännamnet www.tradek.fi

Äldre webprogram hade ej denna kryptering och de flesta äldre webprogrammen klarar ej heller av att uppdatera till denna nya SSL certifiering så man blir tvungen att uppdatera hela hemsidan så att man får sidan krypterad och säker

I de nya sidor vi gör och uppdaterar så inkluderas den nyaste SSL krypteringen i priset för webhotellet. Din nya sida blir således helt säker, modern och välfungerande och innehåller alltså detta SSL-certifikat

Läs mera om SSL certifikat här >>

ORSAK #2 - Responsiv

Varför måste hemsidan vara responsiv?

För bara något år sedan använde de flesta en bords- eller -stationär dator och surfade, sökte produkter och tjänster medan i dagens läge surfar de flesta på internet med sina smarttelefoner eller tabbar.

Vad kan detta eventuellt betyda för dig ifall du erbjuder tjänster eller produkter på en hemsida?

Om din gamla hemsida inte är av "responsiv" version, vilket den normalt inte är om den bara är gjord för några år sedan, så fungerar inte din gamla hemsida responsivt på en smarttelefon eller en tab. Du kan lätt kolla det genom att öppna din egen hemsida på din telefon. Fyller den hela rutan? Är texten minimal att läsa?

Se först om din sida har ett s eller inte i adressfältet, jämför med vår hemsida hur det borde se ut numera.

Som du märker är en gammal sida krångligare att navigera. En gammal sida kan nog fungera om den är bra gjord, men texter blir små och svårlästa och du måste ständigt zooma in för att läsa. Du kanske ej störs av det själv, men det kan vara avgörande i besluten som nya kunder gör när de äntligen hittat just din sida och skall avgöra om de skall ha en tjänst eller produkt av dig. Den responsiva tekniken fanns inte bara för nåt år sedan men sen 2013 blev denna nya teknik mer känd och idag har denna responsiva design blivit standard.

Med en ny responsiv hemsida, byggd på en platform med en modern och säker anslutning till webservers så blir upplevelsen en helt annan. Dina kunder hittar lätt det dom söker, finner dina kontaktuppgifter och produkter på ett enkelt sätt och detta ökar dina chanser i konkurrensen.

https säkrad 

Detta är det senaste google kräver, utan en SSL säkrad sida blir du ej längre rankad på googles sökmotor

(Gäller från 2018)

Responsiv

Passar alla skärmar

Din nya sida blir fullt responsiv vilket gör att den tar sig automatiskt ett format som din smarttelefon har och fyller din lilla skärm så den blir lätt läsbar. 

En gammal hemsida är inte responsiv.

En ny responsiv sida fungerar lika bra på telefoner, tabbar och olika skärmstorlekar


Sökmotor optimering SEO

Din nya sida är utvecklad så att google gillar den

GILLAR DU VÅRT ARBETE?